Social Media Links

Friday, February 8, 2013

Seoul, Korea


I am determined to start writing this blog post right now even though I should be doing my chem lab (shh...no one needs to know). Today's blog post is going to be an extension of my Travel Series: Seoul (Day 3).

Watch the video here:

My best attempt at not showing my hands while wearing a 한복 (hanbok - traditional Korean dress)
Heading inside to get a feel of the old Korean lifestyle by touring their traditional homes and games.


These games look easy but trust me...it's a lot harder than it looks! (Watch my video to see what I mean xD)


SISSY LOVE ♥ I thought this picture was cute ^3^ 
My first time having 붕어빵 (Bungeoppang) and I've loved it ever since! It is a crucian carp shaped waffle with red bean paste on the inside. The outer waffle is very similar to that of the typical Hong Kong street snack, 雞蛋仔. The only difference is that the Hong Kong snack has more of an egg taste, rather than a biscuit / waffle cone taste - which is why when you translate the Chinese words " 雞蛋仔", it means chicken egg.   


This bitter (because of the burnt sugar / caramel taste) sweet Korean candy was really good ♥ 뽑기 (bbopgi)

After vising the museum, we went out for MORE food (yay) where we ate 고기구이 (Korean BBQ). After that, we headed out for an amethyst store where I bought a necklace~

I love the cross at the top of the necklace :) The actual chain of the necklace is really bad quality so I'm going to buy a new one just to replace that part. Other than that, I love this necklace ♥ 

We then went back to our hotel to relax for the rest of the night.


From,
SHERRY. W2 comments:

 1. thành tam sinh đại trận, đến lúc đó ở trong trận đánh chết ba người này.

  Nhất thời, Thanh Quang đạo nhân, Hoàng y đạo nhân, Thanh thổ đạo nhân ý bảo môn nhân phía sau lui ra.

  - Chủ nhân, ta đánh chết ba người này, người Bạch Thạch sơn còn lại chủ nhân thu thập.

  Lang Lễ thần niệm truyền âm ở trong tai Nhạc Thành n gươi cẩn thận một chút, ta xem ba người này có trận pháp, cũng không thể khinh thường.
  dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Nhạc Thành thần niệm truyền âm trả lời Lang Lễ, xem bộ dáng ba người kia, Nhạc Thành nghĩ tới ba người này có thể đánh trận pháp, như vậy thực lực ba người đề cao không ít.

  - Chủ nhân yên tâm, dù thế nào cũng chỉ có một Đại La Kim Tiên trung kỳ mà thôi, huống chi còn có La Nguyên cùng Trình Anh giúp ta, chặn đánh ba người không có vấn đề, đây chính là bọn nó muốn chết.

  Lang Lễ trả lời.

  Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, thực lực Lang Lễ còn có La Nguyên cùng Trình Anh, tự nhiên là không có vấn đề.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...